Trouble-shooting, oftewel letterlijk vertaald het “schieten op problemen”, is de techniek van het diagnosticeren van structurele en veelal hardnekkige operationele problemen in technische systemen. Doorgaans zijn of lijken deze als schijnbaar onoplosbaar. Doel van trouble-shooting is enerzijds het verbeteren van de bedrijfsvoering en de prestaties van de installatie waardoor het rendement van het proces verbeterd wordt. Anderzijds het minimaliseren van het productieverlies met behoudt of zelfs verbetering van de gegarandeerde kwaliteit . Het vinden van een niet voor de hand liggende oplossing voor een veelal complex probleem vraagt om een combinatie van een juiste systematiek met diverse invalshoeken en denkrichtingen.

De praktijk leert dat er eigenlijk geen installatie en proces is zonder (opstart)problemen. Vaak weten gebruikers niet dat er in een niet-optimaal werkpunt wordt geopereerd omdat alles ogenschijnlijk gewoon functioneert en er in de praktijk niet tot nauwelijks naar energiekosten wordt gekeken. Productieverlies en kwaliteit komen echter wél vaak direct naar voren hetgeen ook direct als een probleem wordt ervaren. Soms wordt het mindere functioneren wel onderkend maar kaarten de gebruikers de problemen niet langer als probleem aan omdat “ze toch niet oplosbaar zijn”.

In onderstaand overzicht zijn enkele typische voorbeeldproblemen beschreven:

  • Schade aan leidingsystemen en/of de ondersteuning daarvan door een ontoelaatbare belasting als gevolg van dynamische effecten (waterslag).
  • ‘Zoekgeraakte’ druk of capaciteit bij transport- en dustributiesystemen.
  • Het optreden van cavitatie bij pompsystemen en kleppen.
  • Het niet kunnen bereiken van het gewenste vacuum in een vacuum transport systeem.
  • Het optreden van ongewenste trillingen, vervormingen of breuken in aandrijflijnen van motorgedreven werktuigen of apparaten.
  • Het optreden van trillings- en dempingsproblemen, stijfheids en wrijvingsproblematiek bij dynamische belaste werktuigen, staaf-, vakwerk-, balk- en plaatconstructies en structuren.
  • Het optreden van regelproblemen bij generieke technische systemen.

Dynatech pakt de problemen graag aan. Niet omdat het altijd even makkelijk is maar omdat we onze “knowhow, creativiteit en analytisch vermogen” hierin kwijt kunnen.
Door de jarenlange ervaring, systematische aanpak en de grote praktische affiniteit en kennis van systemen weten wij technische problemen in bestaande installaties en processen zonder uitzondering op te lossen. Hiervoor zetten we de juiste specialisten in voorzien van meetapparatuur en wordt op basis van een gedegen analyse een gefundeerd voorstel gedaan.

Altijd wordt ruimschoots aandacht besteed aan kennisuitwisseling en afstemming met betrokken operators en procesmedewerkers. Een factor van wezenlijk belang welke vaak onderschat wordt en waarin voor de specialist de uitdaging ligt om uit interviews bruikbare informatie af te leiden. Omdat Dynatech de taal spreekt van het management, de uitvoerenden en de ingenieur kost ons dat geen moeite.

Heeft u dus binnen uw bedrijf behoefte aan praktisch bruikbare oplossingen op een technisch operationeel probleem dan bent u bij Dynatech in goeie handen. Dit vertrouwen in de eigen kennis en kunde maakt dat wij voor dergelijke activiteiten een ‘no cure – no pay’ basis durven te hanteren.

Wij laten ons graag door u uitdagen!