De ingenieurstak binnen Dynatech is o.a. gespecialiseerd in de modellering & simulatie van hydraulisch/mechanische installaties. Voor de (uit)ontwikkeling van gerelateerde of nieuw te ontwikkelen hydraulisch – werktuigbouwkundige concepten en producten kan Dynatech eveneens oplossingen en ondersteuning bieden.

De concept- en productontwikkeling binnen Dynatech is relatief breed te noemen en heeft betrekking op consumentenproducten, apparaten, voertuigen, machines en werktuigbouwkundige installaties in de meest brede zin van het woord.

We onderscheiden ons van andere bureau’s vanwege enerzijds de grote technische creativiteit die er heerst en die middels technieken als o.a. mindmapping, TRIZ, metaforentechniek, toepassen van laterale denktechnieken en brainstorming verder wordt verbreed en verdiept. Anderzijds vanwege het feit dat sterkte-technische verificatie van een ontwerp binnen het ontwikkelingsproces standaard is opgenomen.
Vanzelfsprekend kunnen van de diverse stadia van de concept- en productontwikkeling fraaie en inzichtelijke visualisaties geleverd worden voor o.a. promotie, instructie en presentatie doeleinden.

Heeft u een uitdaging met een mechanisch/werktuigbouwkundig karakter en zoekt u een deskundige partner in uw concept- en/of productontwikkeling, voor welke fase dan ook, dan bent u bij Dynatech aan het goede adres.