MVO

MVO

TroubleshootingOplossingen op maatProductontwikkeling

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om ook volgende generaties de kans te geven op te groeien in een wereld waarin het qua leefomgeving, milieu en klimaat prettig leven is, moet welvaartsgroei een duurzame basis hebben. Hierbij dient zorgvuldig te worden omgegaan met grondstoffen en afval. Bedrijven hebben daarin een zeer belangrijke rol; maatschappelijk verantwoord ondernemen is een speerpunt.

Dynatech is zich als advies- en ingenieursbureau hiervan terdege bewust. Op creatieve en innovatieve wijze wordt dit actief doorgevoerd in haar bedrijfsvoering op het gebied van advieswerk, energieverbruik en papiergebruik, mobiliteit en maatschappelijke betrokkenheid.