Engineering & Advies

TroubleshootingOplossingen op maatProductontwikkeling

Modellering & Simulatie

Projectmanagement

Detachering

Engineering, Ontwerp & Advies

Dynatech is vanuit haar expertise, kennis en ervaring een volwaardige engineerings-, ontwerp- en adviespartner. Werken met ons is bouwen op decennia ervaring en ondersteuning van haar klanten bij iedere technische uitdaging, zowel op projectbasis als via detachering.

Modellering & Simulatie

Dynatech kan een breed scala aan modellen ontwikkelen. Meestal wordt hierbij gekozen voor een discrete benadering waarbij de door te rekenen tijd wordt opgedeeld in kleine stukjes, de tijdstap, en wordt
de toestand van het gemodelleerde systeem d.m.v.
iteratie stapsgewijs doorgerekend.

Project management

Voor ieder project geldt als voorwaarde: oplevering
voor de deadline, binnen budget en conform bestek. Vakkundig projectmanagement is
daarbij onmisbaar, want hoe kunt u anders de voortgang en kwaliteit bewaken?
Dat vraagt om specifieke expertise.

Specialistische Detachering

Dynatech kan voor verschillende disciplines projecten voor u uitvoeren.
Maar soms is het prettiger als de deskundigen die u nodig heeft, dicht bij u in de buurt zijn.
In geval u tijdelijk extra capaciteit, kennis en expertise nodig heeft, hetzij projectmatig hetzij vanwege een capaciteitstekort.

Welkom op de site van Dynatech!

Wij zijn een laagdrempelig, praktijkgericht en multidisciplinair advies- en ingenieursbureau op gebied van engineering, advies en projectmanagement van werktuigbouwkundige en civieltechnische installaties. Specialisaties zijn proces-, drink-, riolering- en afvalwater, modellering & simulatie, hydraulische studies, hydrodynamica van pomp- en leidinginfrastructuur, -transport, industrie en olie & gas.

Dynatech onderscheidt zich niet alleen door een grote vakkennis, inovatiekracht en ervaring maar eveneens door een sterk ontwikkeld probleemoplossend en zelflerend vermogen. Niet voor niets krijgen wij veelal vraagstukken voorgelegd die door andere bureau’s vanwege een hoge complexiteit zijn doorgeschoven.

Het leveren van een breed scala aan oplossingen is alleen mogelijk vanuit een flexibele en nauwe samenwerking met diverse partners. Evenzo zetten wij onze consultants bij opdrachtgevers in als interim professionals voor kortere of langere tijd op locatie.

Onze klanten

Multidisciplinair

Vanuit zowel het specialistische als multidisciplinaire karakter kan Dynatech een breed pakket aan diensten en producten leveren. Kernactiviteiten zijn engineering, advies en projectmanagement van werktuigbouwkundige en civieltechnische installaties.

Via de items rechts hiernaast maar ook onderaan de pagina kunt u alle producten en diensten bekijken.

  • Projectmanagement

    Voor ieder project geldt als voorwaarde: oplevering voor de deadline, binnen budget en conform bestek.

  • Detachering

    Dynatech kan voor verschillende disciplines projecten voor u uitvoeren.