Hyperlinks:
Tekstuele hyperlinks zijn in de site met een gele kleur gemarkeerd.

Downloadable informatie:
Middels het Diverse downloads-icoon is aangegeven dat informatie kan worden gedownload.

Voorwaarden site bezoek:
Het raadplegen van de informatie op deze site is gebonden aan een aantal voorwaarden. Kunt u zich daar na lezing niet mee verenigen, dan wordt u dringend verzocht de verbinding naar deze site te verbreken.

Aansprakelijkheid:
Hoewel Dynatech naar een correctie en actuele informatieverschaffing streeft, kan niet worden gegarandeerd dat de op de site gepubliceerde informatie daadwerkelijk juist is. Door omstandigheden kan de informatie zijn verouderd of tekstuele fouten bevatten. Dynatech aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid vanwege inhoudelijke onjuistheden op deze site. Aan de inhoud van deze site kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht:

Alle tekstgedeelten en afbeeldingen op deze site zijn auteursrechtelijk eigendom van Dynatech. Tekstgedeelten welke Dynatech uit andere beschermde bronnen heeft ontleend, zijn gekenmerkt met de betreffende bronvermelding. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynatech is het niet toegestaan afbeeldingen of tekstgedeelten anderszins te publiceren dan op deze site gebeurt.