Dynatech is een laagdrempelig en praktijkgericht advies- en ingenieursbureau met een sterk ontwikkeld probleemoplossend en zelflerend vermogen. Wij zijn in hoge mate een technologisch georiŽnteerd bedrijf en actief in het ontwikkelen van zowel specialistische als multidisciplinaire oplossingen voor vraagstukken rondom eenvoudige tot complexe en geÔntegreerde technische systemen, processen en producten.  
 
Het kunnen leveren van dit zeer brede scala aan oplossingen wordt mogelijk gemaakt vanuit een nauwe samenwerking met diverse partners en de beschikbaarheid over een uitgebreid netwerk aan specialisten als ingenieurs, managers en overige technici. Kernactiviteiten zijn de
engineering en consultancy ten aanzien van Civiel Technische, Bedrijfskundige, IndustriŽle, Werktuigbouwkundige, Chemische en Elektrotechnische disciplines. Hierdoor zijn wij in staat ons naar de sectoren bouw, industrie, water, oil&gas en chemie te profileren als projecten- en detacheringsbureau, adviseur, ontwerper, engineer, manager, leverancier en verlengstuk van uw onderneming, zowel nationaal als internationaal. Desgewenst verzorgen wij voor u het gehele opdrachttraject vanaf het ontwerp tot aan de inbedrijfname.
 


Dynatech verleent haar diensten aan nutsbedrijven, (semi) overheden, aannemers, industries, constructiebouw, architecten, projectontwikkelaars, advies- en ingenieursbureau’s, installateurs, havenschappen en –bedrijven, financiŽle instellingen, stichtingen en verenigingen en particuliere opdrachtgevers.

 

Overige activiteiten zijn de detachering van specialisten, de trouble-shooting aan technische systemen, de levering van simulatiesoftware, het bouwen van reken- en simulatiemodellen en business development. Dynatech richt zich op de meest uiteenlopende marktgebieden hetgeen resulteert in een zeer gevarieerd scala aan opdrachtgevers en klanten.

 

Dynatech is, evenals techniek, volop in beweging en heeft de beschikking over moderne en krachtige middelen. Het als logo gevoerde massa-veer-demper systeem, wat geldt als wiskundige equivalent van zeer veel fysisch totaal verschillende systemen, draagt het technisch multidisciplinaire karakter van Dynatech uit en geeft bovendien aan dat beweging centraal staat in de activiteiten. Vanuit het innovatieve karakter zijn we derhalve continue bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten naar aanleiding van signalen en behoeftes uit de markt. Vanwege de vakoverschrijdendheid hanteert Dynatech bij de activiteiten rondom complexe systemen de Systems Engineering methodiek. Op onze dienstverlening en leveringen tenslotte is de RVOI 2001 van toepassing.De activiteiten van Dynatech zijn in compact formaat in een Business plan opgenomen. U kunt dit zowel in PDF Business plan downloaden als in Word-formaat Business plan downloaden downloaden. Klik u rechts met de muis op de link en kies voor ‘Doel opslaan als...’ om het bestand op uw PC te bewaren.

"bouw,infra,riolering,water,techniek,analyse,analyseren,analyses,
advisering,infrastructuur,riolering,waterbouw,gemaal,constructies,
baggeren,bagger,afvalwater,zuivering,procesautomatisering,
drinkwater,slib,filtratie,waterplan,waterhuishouding,bouw,electrotechniek,
werktuigbouw,bouwfysica,energie,installaties,engineering,beheer,
beheertrajecten,engineer,piping,leidingwerk,ingenieursbureau,ingenieurs,
scheepsbouwkunde,mechanical,hydraulical,electrical,mechanisch,
elektrisch,hydraulisch,pijpleidingen,leidingen,waterslag,
waterslagberekeningen,berekeningen,calculaties,rekenen,berekening,
oplossingen,problemen,probleem,problematiek,troubleshooting,
trouble-shooting,modelvorming,modellen,modelleren,modeling,
rekenmodellen,simulatiemodellen,simulatie,simulatiesoftware,software,
simulatieprogramma,programma,waterslagprogramma,rekensoftware,
simulation,statisch,static,stationair,dynamisch,dynamic,regeling,
regelsystemen,control,controlling,besturingstechniek,regeltechniek,
regeltechnisch,vermogenstecniek,aandrijftechniek,aandrijvingen,systemen,
system engineering,systeem engineering,technische systemen,detachering,
detacheerder,detacheerders,specialisten,dynatech,advies,adviezen,
consultancy,adviesburo,adviesbureau,pipestress,stress,spanning,sterkte,
sterkteberekening,stijfheid,strength,stifness,FEM-berekeningen,FEM,
eindige elementen methode,eindige elementen,mechanica,mechanismen,
mechanisme,ontwerp,machinebouw,machines,ontwerp,ontwikkeling,
trillingsberekening,trillingen,thermische berekening,ontwerpoptimalisatie,
ontwerp,druk,drukken,pressure,stroming,stromingen,flow,engineering services,
mechatronica,mechatronics,systems engineering,riool,rioolgemaal,persriool,
gemaal,persgemaal,persleiding,leiding,waterleiding,slurryleiding,slurry,slurrie,
realisatie,begeleiding,ondersteuning,construction company,construction,
general contractor,aannemer,aanneming,dredging,civil engineering,
industriebouw,industrie,bouwkunde,werktuigbouwkunde,werktuigbouw,
civiele techniek,waterbouw,hydraulic engineering,sewage and water treatment,
afvalwater,consultants,consultancy,consultatie,project,design,technology,oil,olie,
gas,gassen,petrochemicals,petrochemie,pipelines,pipeline,transport,food,
electrical,cavitatie,dimensionering,drinkwaterbedrijven,energetisch,
waterbesparing,kwantiteit, vraagstukken,onderzoek,hydraulische systemen,
vloeistofsystemen,processen,proces,procesdynamica,procesdynamika,dynamika,
dynamica,olieleidingen,gasleidingen,leveringszekerheidstudie,haalbaarheidstudie,
leidinginfrastructuur,distributie, drukgolven, WANDA, wanda,windketel,ontluchters,
beluchters,pompen,kleppen,terugslagkleppen,omloopkleppen,
waterslagvoorzieningen,netwerken,watervoorziening,mengsel,mengsels,
zand-water,NPSH,Post Mortem analyses,Post Mortem,procesbeschrijvingen,
hevelen,hevel,hevels,hevelsystemen,vacuŁmproblematiek,vacuum,pompcavitatie,
compressor surge,choking,hydraulische modellen,SynerGEE,spreadsheetmodellen,
spreadsheets,spreadsheet,Excel,regelprobleem,centrifugaalpompen,
procesindustrie,baggerindustrie,off-shore,chemische en petrochemische industrie,
installatiebranche,waterbeheerders,hoogheemraadschappen,zuiveringsschappen,
rijkswaterstaat,voedings- en genotsmiddelenindustrie,SPS, Stoner Pipeline Simulator,
Pipeline Simulator, waterslagstudie, waterslagstudies, afvalwatertransportsysteem,
afvalwatertransportsystemen, vacuŁm, persleidingen, drinkwaterleidingen,
waterslagverschijnselen, waterslagbeveiligingen, transportleidingen, eindgemaal,
eindgemalen, boostergemaal, boostergemalen,doen van waterslagstudie en,
waterslagstudies voor afvalwatertransportsysteem en afvalwatertransportsystemen,
vacuŁm en persleidingen voor drinkwaterleidingen en waterslagverschijnselen en,
waterslagbeveiligingen voor transportleidingen en eindgemaal met eindgemalen en,
boostergemaal met boostergemalen, 2D CAD, 3D CAD, CAD-tekenwerk, tekenwerk,
3D-modellen, AutoCAD, Pro/Engineer, Pro/E, ProE, Solidworks, visualisaties,
technische documentatie, handleidingen, lucht- en waterzijdig, luchtzijdig, waterzijdig,
inregelen, klimaatinstallaties, uitvoeren metingen"